Lokala handelns dag

En dag som uppmärksammar vikten av att handla lokalt!

Den lokala handeln tycker vi är värd att fira eftersom den är en av hörnstenarna i den lokala ekonomin. En ort med en levande och samverkande handel är en ort med framtidstro!